Bảo tàng Hà Nội

Chính thức thông qua đề cương trưng bày tầng 1 và 2 Bảo tàng Hà Nội. Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình kim tự tháp ngược, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần. Công trình có đầy đủ các công trình liên hoàn điện, nước, cảnh quan công trình (cây xanh, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà)…. Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình kim ...

Chính thức thông qua đề cương trưng bày tầng 1 và 2 Bảo tàng Hà Nội

Chính thức thông qua đề cương trưng bày tầng 1 và 2 Bảo tàng Hà Nội. Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình kim tự tháp ngược, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần. Công trình có đầy đủ các công trình liên hoàn điện, nước, cảnh quan công trình (cây xanh, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà)… Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình kim ...