Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đã có với một số khách hàng chiến lược, những đơn vị đã cộng tác, gắng bó thân thiết với chúng tôi trong thời gian qua. Hiện nay, trong lĩnh các lĩnh vự kinh doanh chúng tôi có 25 công ty liên doanh-liên kết .

HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC

HHD Group xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và chặt chẽ với các đối tác là các công ty, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực từ công nghệ, sản xuất đến lĩnh vực tiên phong như bất động sản, tài chính, ngân hàng và khai khoáng ở khắp nơi trên thế giới nhằm học hỏi những kinh nghiệm, công nghệ mới, và hợp tác cùng phát triển.
Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đã có với một số khách hàng chiến lược, những đơn vị đã cộng tác, gắn bó thân thiết với chúng tôi trong thời gian qua.

Chúng tôi xin gửi đến quý vị một lời cảm ơn chân thành nhất.