Home

Logo

 

TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC

210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Ðồng Nai, Việt Nam


Công việc :

  • Quy hoạch tổng thể
  • kỹ thuật thi công
  • Tổng thầu Xây dựng
  • Tổng thầu Hệ thống Cơ điện

Thời gian : 2009-2013

Chủ đầu tư : Toà Giám mục Xuân Lộc