Home

Logo

 

SIÊU THỊ CO.OP MART TIỂU CẦN


Địa điểm:

Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Công việc:

Tổng thầu

Thời gian:

2018

Chủ đầu tư:

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh